/ 3 نظر / 92 بازدید
مهتاب سادات

[گل]

دلم پرواز می خواهد، دلم با تو پریدن در هوای باز می خواهد دلم آواز می خواهد، دلم از تو سرودن با صدای ساز می خواهد دلم بی رنگ و بی روح است دلم نقاشی یک قلب پر احساس می خواهد![چشمک]

ملکه ی سبز(نگار)

آدما رو به خاطر کاراشون ، تصمیماشون ، عقایدشون میشه سرزنش کرد ... اما به خاطر احساسشون نه ... یه جورایی داغونشون میکنه ... سرزنششون نکنین..