شـمشـیر امـروز- روسـتـای شـمـشـیـر -تصاویر زیبااز طبیعت و مردمان روسـتـای شمشیر

20عکس زیبا از بهار 93 روستای شمشیر
نويسنده : ناصر یاری - ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۳

روستای شمشیر تصاویر بهار 93 روستای شمشیر تصاویر بهار 93 تخم کبک -  ارتفاعات شاهو - روستای شمشیر

روستای شمشیر ، روستای شمشیر پاوه کرمانشاه دوریسان چورژی نوسمه نوسود نوریاب هجیج تین باینگان دشه نودشه ورا داریان سریاس  آریت چلانه  منصور آقایی شهر شاهو قوری فلعه تازه آباد روستای میوان تصاویر روستای شمشیر عکس های روستای شمشیر  بهار 93 روستای شمشیر-.تصاویر بهار  دره بیان تازده کماندره شرکان بانه وره ساتیاری مزیدی لاران میر عبدلی تصاویری از اهالی مرحوم روستای شمشیر به دیدار حق شتافتگان روستای شمشیر مناظر دیدنیروستای شمشیر    دوان  تصاویری از اردیبهشت 93 روستای شمشیر      روستای

 


ارتفاعات شاهو روستای شمشیرلانه کبکطبیعت روستای شمشیرطبیعت روستای شمشیرعکسهای بهار 93 روستای شمشیرروستای شمشیر در بهارعکسهای بهار 93 روستای شمشیرعکسهای بهار 93 روستای شمشیرروستای شمشیر عکسهای اردیبهشت 93عکسهای بهار 93 روستای شمشیرروستای شمشیر عکسهای اردیبهشت 93روستای شمشیر عکسهای اردیبهشت 93روستای شمشیر عکسها و تصاویر بهار 93روستای شمشیر عکسها و تصاویر بهار 93روستای شمشیر عکسها و تصاویر بهار 93روستای شمشیر عکسها و تصاویر بهار 93روستای شمشیر عکسها و تصاویر بهار 93روستای شمشیر عکسها و تصاویر بهار 93روستای شمشیر  تصاویر بهار 93روستای شمشیر عکسها و تصاویر بهار 93

 عکسهای بهار 93 روستای شمشیر

 طبیعت روستای شمشیر


comment نظرات عزيزان ()
نـــظــر يـادتـــون نــره .....................شمــشـير امــروز